Hem

VÄLKOMMEN HIT

Föreningen UBUNTU vänder sig till dig mellan 13-30år som på något vis har en relation till psykisk ohälsa. Syftet med föreningen är att genom kontinuerliga träffar, arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen och öka det psykiska välbefinnande hos ungdomar och unga vuxna.

Följ oss på socialamedier

Facebook

Instagram

© 2018 Linn Törnlund.